Wat doen wij

Wij zijn Stichting Zaamslag 850 jaar, bestaande uit een vijfkoppig bestuur. Het jaar 2013 hebben wij als startsein gebruikt om het verre verleden van Zaamslag zichtbaar te maken door middel van allerlei initiatieven. Hierin zijn we verschillend van Axel800, want wij
blijven ook doorgaan na het jubileum. Bovendien hebben we de nadruk gelegd op het verwezenlijken van blijvende elementen. Zo is momenteel het Kunstcollectief van Zaamslag voor ons een grote schildering aan het maken van de entree van het Kasteel van Zaamslag, de Torenberg, rond 1400. Deze komt te zijner tijd te hangen op het kruisgebouw op de hoek Voorburcht-Plein. Een aantal andere zaken worden momenteel ook gemaakt, alles is daarbij steeds ambachtswerk en handwerk. De grootste zaken die we uitvoeren wachten nog op de nodige vergunningen.

In 2013 konden we al veel realiseren. We:
– hielden een informatieavond over onze plannen
– hielden een wetenschappelijk symposium
– brachten een publicatie uit: De uithof van Othene
– hingen vertelplaten op in de oude bibliotheek
– hielden een expositie in het Schelpenmuseum
– lieten een muurschildering van de Torenberg maken door het kunstcollectief
– lieten het wapenschild van de heren van Zaamslag ambachtelijk namaken
– plaatsten een vitrine in de benedenhal van Onder de Wieken
– steunden onderzoek naar de omgeving.

DSC03175 - kopie - kopieP1260007

Daarbij houdt het nog niet op: we gaan verder. Er staan nog leuke en interessante zaken op onze planning. In de middeleeuwen gebruikte men een andere kalender: de Paaskalender, of de Oude Stijl: het jaar liep van Pasen tot Pasen. Daarom gaan de zaken die specifiek met het jubileum 1163-2013 nog door tot Pasen 2014.

Mocht u overigens denken dat Zaamslag nu 850 jaar BESTAAT, dan heeft u het waarschijnlijk toch mis. De oudste vermelding dateert uit dat jaar. Archeologische vondsten, te zien in het Schelpenmuseum, suggereren dat Zaamslag misschien nog een eeuw ouder is. Uit die tijd resteren geen geschreven bronnen meer. Het jaar 1163 maakt voor het eerst melding van Zaamslag (als Sameslath), wanneer Wazelinus de Velde een stuk land aan de Sint-Pietersabdij te Gent schenkt. We hebben het jubileumjaar 2013 aangevat als startsein voor onze activiteiten.

Op donderdagavond 3 april 2014 vierden we met een spectaculaire viering het jubileum. Dit deden we met historische personages uit het verleden van het dorp, die teksten deden klinken die daar eeuwen eerder ook klonken. Een gedenkwaardige avond, met de inbreng van een groot aantal sympathisanten. Tevens presenteerden we er onze tweede uitgave: Het Plein te Zaamslag. Een geschiedenis in kerken. Dit boek bestellen kan via de webwinkel.

IMG_2541 - kopie (2) - kopie

Enkele sfeerbeelden uit de viering

Ons logo, dat u kunt zien op de entreeborden en op facebook, bestaat uit twee delen: de achtergrondfoto en de tekst op de voorgrond. De foto op de achtergrond laat zien hoe het dorp er wellicht rond 1163 uit heeft gezien, met een eenvoudige zaalkerk in het midden (ongeveer waar het Plein nu is). Het logo, met de tekst, geeft aan welk jubileum we vieren. Het linker stukje, het perkament met ‘Same‘ komt van Sameslath en verwijst naar 1163. Het rechter stukje, met het rood en met ‘slag‘ verwijst naar de huidige spelling Zaamslag en naar ons jaar 2013. De kleur rood is afkomstig van de mantel van Sint Maarten, de patroonheilige van het middeleeuwse Zaamslag.

logo stichting

Met uw gift, groot of klein, kunnen we veel verwezenlijken en nieuw onderzoek naar ons grondgebied stimuleren. Dit zal volgend jaar ook weer nieuwe publicaties van onze
Stichting Zaamslag 850 jaar opleveren. Overigens kunt u altijd eerdere publicaties blijven bestellen.