Stichting Zaamslag 850 jaar werkt aan laatste twee publicaties

De Stichting Zaamslag 850 jaar bereidt momenteel het voorlaatste boek uit de reeks ‘Nieuwe geschiedschrijving Zaamslag‘ voor. Dit betreft een boekje, geschreven door dhr. J.A. Dieleman uit Terneuzen, dat het leven en de geschiedenis van en in de Zaamslagpolders beschrijft. Het is ook rijk ge├»llustreerd met foto’s van de werkzaamheden op het land. Uiteraard is het boekje met name geschreven voor de bewoners van het buitengebied: Reuzenhoek, Poonhaven, Kwakkel, Hoek van de Dijk, de Val, et cetera.

Voor 2015 staat het laatste en het belangrijkste boek van de reeks gepland: De vroegste geschiedenis van Zaamslag. In dit boek wordt een volledig overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Zaamslag en de omgeving, waarin ook wordt aangetoond welke overblijfselen daar nog van terug te vinden zijn. Een groot aantal dorpelingen verleent hieraan (zijdelings) medewerking.