Project Nieuwe geschiedschrijving Zaamslag

Veel dorpen als Zaamslag hebben te kampen met grote achterstanden in gedegen en wetenschappelijk onderzoek naar het verleden van het dorp, zowel historiekundig als archeologisch. Solide onderzoek is wel de basis van onze activiteiten (en uiteraard ook voor toekomstige activiteiten).

oude publicaties

Oude publicaties over Zaamslag

Daarom investeert de stichting veel tijd en moeite in het wegwerken van de achterstand en het uitwerken van open vraagstukken. Met name over het middeleeuwse Zaamslag valt veel meer te zeggen dan wat tot voor kort gepubliceerd was. Omdat geschreven bronnen uit die periode vrij schaars zijn of weinig vertellen over het gewone leven van de dorpelingen, geeft de archeologie meer mogelijkheden.

Wij gaan voor een duurzame en aansprekende manier van geschiedschrijven, een basis voor toekomstig onderzoek die ook voor non-professionals interessant is.

boekjes stichting

Uitgaven van de stichting

Uiteraard wordt eerst uitgebreid onderzoek uitgevoerd voordat een publicatie wordt uitgegeven. Waar nodig wordt door een panel van deskundigen het boek meermaals gecontroleerd.

Uiteindelijk werkt de stichting aan een vier- of vijftal uitgaven die een eigentijdse en solide basis zullen vormen voor de toekomstige geschiedschrijving. Het belangrijkste werk zal het overzichtsboek ‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag‘ worden, verwacht eind 2016. De inschrijving is inmiddels geopend. Meer weten? Klik hier.

kaft vroegste geschiedenis

De vroegste geschiedenis van Zaamslag (verwacht 2015)

De boeken zijn allemaal verkrijgbaar voor een zeer lage prijs, waarbij de stichting voornamelijk de drukkosten terugverdient. Ieder boek wordt uitgegeven vanuit de voorliefde voor de geschiedenis van Zaamslag, waarbij de auteur niets hieraan verdient. Daardoor getuigt ieder boek van de passie voor Zaamslags verleden, die het waard is doorgegeven te worden!