Category Archives: Uncategorized

Chris Verhage schrijft boek over Reuzenhoek

Chris Verhage woont al jaren op de Reuzenhoek en heeft de geschiedenis van dat gehucht opgeschreven in een boek. De medewerking van veel (oud-)bewoners was daarbij onontbeerlijk. Het is een hardcoverboek geworden met 23 hoofdstukken en ruim 1000 foto’s.

Daarnaast zijn er nog diverse hoofdstukken waarin de wijde omgeving van de Reuzenhoek aan bod komt. Wie weet nog dat er een tramlijn liep van Zaamslag, via Hoek van de Dijk en de Kwakkel tot achterin de Kamperse Hoek of dat er ooit een steenbakkerij stond aan de Reuzenhoeksedijk. Zelfs prominente bezoeken van koningin Wilhelmina en eerder ook Napoleon aan de polders rondom worden belicht. De veranderingen in de landbouw, de Reuzenhoekse school, de firma Verlinde, de Reuzenhoek tijdens de Tweede Wereldoorlog, de middenstanders/kleine zelfstandigen: het zijn allemaal aparte hoofdstuk-ken.

Dankzij het plaatsen van advertenties is de aanschafprijs van het boek uitermate aantrekkelijk gebleven. Die advertenties zijn enkel afkomstig van ondernemers uit de Reuzenhoek of van de toegangswegen er naartoe.

Het boek wordt gedrukt in slechts een beperkte oplage van 300 stuks. Het samenstellen, uitgegeven en verspreiden gebeurt in eigen beheer met medewerking van DELTAXPRESS (let wel zonder e!) in Zaamslag.

Reservering middels voorinschrijving kan, voor 1 november,  bij Chris Verhage, Reuzenhoek 59, 4543ND Zaamslag of via mail: cverhage@zeelandnet.nl. Bij reservering kost het boek €19,95.

In zeer beperkte oplage is het boek daarna nog verkrijgbaar, tegen een prijs van € 24,95, bij de samensteller of in de volgende winkels: Boekhandel Van de Sande in Terneuzen, Bruna in Axel en bij De Stoof in Zaamslag.

Voor aanvullende informatie: bel  0115-431954 of 06-48913531 of mail

Onthulling informatieborden en naamgeving Torenbergpad

Met de aanleg van een schelpenpad rond de Torenberg en de onthulling van een drietal informatieborden komt de Torenberg beter tot zijn recht. De verharding met schelpen verwijst – wellicht onbedoeld – ook naar degene, wiens naam het pad heeft gekregen: Gerrit de Zeeuw (1927), schelpenverzamelaar en amateur-archeoloog. Samen met wethouder Frank van Hulle onthulde hij het bord met zijn naam. Bekijk hier het filmpje.

Onze stichting werd derde bij Grote Archeologieprijs 2017!

Met het project ‘Kasteel en dorp Zaamslag op de kaart!’ was onze stichting een van de vier genomineerden voor de Grote Archeologieprijs 2017.

De hele maand oktober, de Maand van de Geschiedenis kon het publiek stemmen op zijn of haar favoriete project. Dat leidde voor ons tot een derde plaats. Iedereen die ons heeft gesteund hartelijk dank!

 

Bekijk het promotiefilmpje, klik hier.

Zegt het voort: wek zoveel mogelijk mensen in uw omgeving op het zelfde te doen.

De prijs werd uitgereikt op 28 oktober 2017 tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum te Amsterdam.

 

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

Herdruk verschenen

Het boek van onze archeoloog Richard Lensen

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

is op 18 november 2016 gepresenteerd met een mini-symposium in Het Stropievat te Zaamslag. De belangstelling was groot, voor zowel het symposium als het boek, dat bij de verschijning reeds was uitverkocht.

Inmiddels – april 2018 – is de tweede druk verschenen van dit prachtige boekwerk. Nog niet in bezit? Grijp nu uw kans. De voorraad is beperkt, dus wacht niet te lang. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: die bedraagt € 27,50.

Het is een rijk geïllustreerd boek geworden, wetenschappelijk verantwoord, maar tevens gericht op een breed publiek. 400 pagina’s, vierkleurendruk, gebonden

Inmiddels is ook de tweede druk uitverkocht.

 

 

Stichting Zaamslag 850 jaar werkt aan laatste twee publicaties

De Stichting Zaamslag 850 jaar bereidt momenteel het voorlaatste boek uit de reeks ‘Nieuwe geschiedschrijving Zaamslag‘ voor. Dit betreft een boekje, geschreven door dhr. J.A. Dieleman uit Terneuzen, dat het leven en de geschiedenis van en in de Zaamslagpolders beschrijft. Het is ook rijk geïllustreerd met foto’s van de werkzaamheden op het land. Uiteraard is het boekje met name geschreven voor de bewoners van het buitengebied: Reuzenhoek, Poonhaven, Kwakkel, Hoek van de Dijk, de Val, et cetera.

Voor 2015 staat het laatste en het belangrijkste boek van de reeks gepland: De vroegste geschiedenis van Zaamslag. In dit boek wordt een volledig overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Zaamslag en de omgeving, waarin ook wordt aangetoond welke overblijfselen daar nog van terug te vinden zijn. Een groot aantal dorpelingen verleent hieraan (zijdelings) medewerking.

Viering jubileum 850 jaar Zaamslag

p1De Stichting Zaamslag 850 jaar nodigt u uit op donderdagavond 3 april aanstaande voor de een feestelijke viering van het jubileum 850 jaar Zaamslag. Hiertoe brengt de stichting een aantal historische personages tot leven, aan de hand van wiens getuigenissen het publiek een fascinerende wandeling maakt langs belangrijke momenten in 850 jaar geschiedenis van Zaamslag. Tal van dorpelingen verleent hieraan medewerking, zij het voor of achter de schermen, als uitbeelder of als uitvoerend musicus. Hiermee zullen wij de festiviteiten omtrent het jubileum 850 jaar afsluiten, maar de stichting gaat uiteraard door (ondermeer met het onthullen van een reconstructieschildering deze zomer en waarschijnlijk een tweede symposium later in 2014). De toegang tot de feestelijke avond is gratis, begin is om 20.00 uur.

Op 3 april as. presenteren we ook de tweede uitgave van de Stichting Zaamslag 850 jaar. Deze gaat over de kerken en kerkgebouwen van Zaamslag, de afgelopen 850 jaar. Eén van de, zo niet het bekendste, thema van Zaamslag. Nu vooral uit het oogpunt dat kerkgebouwen veel vertellen over sociale cohesie, innovatiedrang, bouwhistorie et cetera. Het boek ‘Het Plein te Zaamslag: een geschiedenis in kerken’ beschouwt de kerkgebouwen vanaf de locatie die al sinds de vroegste jaren van het dorp de locatie is van de dorpskerk: het Plein. De drie predikanten van de Zaamslagse kerken schreven speciaal voor ons boek elk een Ten Geleide.

Verder is het boek rijk geïllustreerd met historisch fotomateriaal dat niet eerder werd verspreid en met foto’s die speciaal voor het boek werden gemaakt. Het boek is een publieksboek: er is oog voor het grote verhaal en wetenschappelijke theorie, maar ook voor de kleine anekdote. De lezer kan meeduiken in de geschiedenis, 200 bladzijden lang.

Het boekje is de tweede uitgave uit de boekenreeks van Zaamslag 850 jaar. Deze heeft ondermeer als doel de achterstand in onderzoek te Zaamslag in te halen. Een unieke uitgave! Zie hiervoor onze webwinkel.

Wij hopen u te verwelkomen op de historische avond!