All posts by zaamslag850jaar.nl

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

Het boek van onze archeoloog Richard Lensen

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

is op 18 november 2016 gepresenteerd met een mini-symposium in Het Stropievat te Zaamslag. De belangstelling was groot, voor zowel het symposium als het boek, dat bij de verschijning reeds was uitverkocht.

Alle reden om te streven naar een herdruk. De haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht. Hoe groter het aantal inschrijvingen, hoe groter de kans dat wij een herdruk kunnen realiseren. Als u nog geen exemplaar heeft: aarzel niet en schrijf in!

Het is een rijk geïllustreerd boek geworden, wetenschappelijk verantwoord, maar tevens gericht op een breed publiek.

De prijs van de eerste editie bedraagt € 25. De prijs van een eventuele nieuwe editie zal opnieuw moeten worden vastgesteld en is afhankelijk van de oplage. Hoe meer inschrijvingen, hoe lager de prijs.

Uw inschrijving zien wij graag tegemoet via: zaamslag850@zeelandnet.nl.

 

Stichting Zaamslag 850 jaar werkt aan laatste twee publicaties

De Stichting Zaamslag 850 jaar bereidt momenteel het voorlaatste boek uit de reeks ‘Nieuwe geschiedschrijving Zaamslag‘ voor. Dit betreft een boekje, geschreven door dhr. J.A. Dieleman uit Terneuzen, dat het leven en de geschiedenis van en in de Zaamslagpolders beschrijft. Het is ook rijk geïllustreerd met foto’s van de werkzaamheden op het land. Uiteraard is het boekje met name geschreven voor de bewoners van het buitengebied: Reuzenhoek, Poonhaven, Kwakkel, Hoek van de Dijk, de Val, et cetera.

Voor 2015 staat het laatste en het belangrijkste boek van de reeks gepland: De vroegste geschiedenis van Zaamslag. In dit boek wordt een volledig overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Zaamslag en de omgeving, waarin ook wordt aangetoond welke overblijfselen daar nog van terug te vinden zijn. Een groot aantal dorpelingen verleent hieraan (zijdelings) medewerking.