All posts by zaamslag850jaar.nl

Onthulling informatieborden en naamgeving Torenbergpad

Met de aanleg van een schelpenpad rond de Torenberg en de onthulling van een drietal informatieborden komt de Torenberg beter tot zijn recht. De verharding met schelpen verwijst – wellicht onbedoeld – ook naar degene, wiens naam het pad heeft gekregen: Gerrit de Zeeuw (1927), schelpenverzamelaar en amateur-archeoloog. Samen met wethouder Frank van Hulle onthulde hij het bord met zijn naam. Bekijk hier het filmpje.

Help onze stichting aan de Grote Archeologieprijs 2017!

Met het project ‘Kasteel en dorp Zaamslag op de kaart!’ is onze stichting een van de vier genomineerden voor de Grote Archeologieprijs 2017.

De hele maand oktober, de Maand van de Geschiedenis kan het publiek, u dus (!) stemmen op zijn of haar favoriete project. Wij vinden uiteraard dat dat ons project moet zijn.

Wat kunt u doen?

Stemmen. Ga naar http://www.grotearcheologieprijs.nl en breng daar uw stem uit op ons project.

Bekijk het promotiefilmpje, klik hier.

Zegt het voort: wek zoveel mogelijk mensen in uw omgeving op het zelfde te doen.

De prijs wordt uitgereikt op 28 oktober tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum te Amsterdam.

 

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

Herdruk verschenen

Het boek van onze archeoloog Richard Lensen

‘De vroegste geschiedenis van Zaamslag’

is op 18 november 2016 gepresenteerd met een mini-symposium in Het Stropievat te Zaamslag. De belangstelling was groot, voor zowel het symposium als het boek, dat bij de verschijning reeds was uitverkocht.

Inmiddels – april 2018 – is de tweede druk verschenen van dit prachtige boekwerk. Nog niet in bezit? Grijp nu uw kans. De voorraad is beperkt, dus wacht niet te lang. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: die bedraagt € 27,50.

Het is een rijk geïllustreerd boek geworden, wetenschappelijk verantwoord, maar tevens gericht op een breed publiek. 400 pagina’s, vierkleurendruk, gebonden

Uw bestelling zien wij graag tegemoet via: zaamslag850@zeelandnet.nl

 

 

Stichting Zaamslag 850 jaar werkt aan laatste twee publicaties

De Stichting Zaamslag 850 jaar bereidt momenteel het voorlaatste boek uit de reeks ‘Nieuwe geschiedschrijving Zaamslag‘ voor. Dit betreft een boekje, geschreven door dhr. J.A. Dieleman uit Terneuzen, dat het leven en de geschiedenis van en in de Zaamslagpolders beschrijft. Het is ook rijk geïllustreerd met foto’s van de werkzaamheden op het land. Uiteraard is het boekje met name geschreven voor de bewoners van het buitengebied: Reuzenhoek, Poonhaven, Kwakkel, Hoek van de Dijk, de Val, et cetera.

Voor 2015 staat het laatste en het belangrijkste boek van de reeks gepland: De vroegste geschiedenis van Zaamslag. In dit boek wordt een volledig overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van Zaamslag en de omgeving, waarin ook wordt aangetoond welke overblijfselen daar nog van terug te vinden zijn. Een groot aantal dorpelingen verleent hieraan (zijdelings) medewerking.